Magazyn czasowego składowania – jak działa?

W dzisiejszych czasach popularne jest zamawianie przedmiotów hurtowo, czy detalicznie z krajów spoza Unii Europejskiej. Często oznacza to kontrolę celną, która niekoniecznie musi przebiec pomyślnie. Tutaj na pomoc może przyjść magazyn czasowego składowania.

Częstym powodem zatrzymań towaru podczas trwania procedury celnej jest niepełna dokumentacja, bądź konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań przez na przykład sanepid. Wtedy naturalnym jest to, że każdy importer chce zabezpieczyc swój towar i dokładnie to może zapewnić magazyn czasowego składowania.

Podstawą działania takiego magazynu jest to, że wszystko co do niego trafi nie może zostać z niego wyniesione w innym stanie oraz ilości, która jest określona w Przywozowej Deklaracji Skróconej. Oznacza to, że jedyna ingerencja w towar znajdujący się w magazynie czasowego składowania to czynności naprawcze mające na celu utrzymanie niezmienionego stanu. Maksymalny okres przebywania towaru w takim miejscu to 90 dni, które powinny pozwolić na załatwienie wymaganych formalności, tak by móc skorzystać z importowanego towaru.

Magazyn czasowego składowania nie zawsze jest najlepszą opcją

Niestety magazyn czasowego składania nie sprawdzi się w wypadku towaru pochodzącego z poza Unii Europejskiej, który nie spełnia jej wymogów, takich jak oznaczenia CE, etykiety z tłumaczeniem, czy też deklaracje zgodności. Wynika to oczywiście z tego, iż nie można w nim ingerować w towary. Tutaj na pomoc przychodzi skład celny, który jest specjalnym magazynem, w którym produkty nieunijne mogą zostać przechowane oraz przystosowane do wymogów.

Z racji na ograniczenia, które nakłada magazyn czasowego składowania częściej wykorzystywanym jest skład celny. Pozwala on na przystosowanie towaru do legalnego wprowadzenia do obiegu na terenie Unii Europejskiej oraz nie ma w nim maksymalnego czasu składowania, a także konieczności wyprowadzania towaru w takiej samej ilości, w jakiej został wprowadzony, dzięki czemu importerzy mogą przystosowywać przedmioty partiami w zależności od zapotrzebowania.