Nadzór geologiczny – budowy autostrad, mostów i obwodnic

Przed przystąpieniem do inwestycji na placu budowy należy skorzystać z pomocy specjalistów, którzy ocenią stan gruntu i wód podziemnych. Dzięki sprawdzeniu gruntów mamy pewność, że podłoże nie zmieni się pod wpływem warunków atmosferycznych co może wpłynąć na stan powstającej w miejscu budowy inwestycji. Profesjonalna firma przeprowadzi kompleksowy nadzór geologiczny wykorzystując nowoczesne metody badania gruntu. Aqua Soil to firma, która prowadzi doradztwo i badania geologiczne i geotechniczne. Firma zapewnia konkurencyjne ceny i terminowe realizacje prac bez względu na wielkość zlecenia. Pracownicy Aqua Soil to profesjonaliści, którzy wykonują wiercenia i na bieżąco monitorują nadzór nad pracami wiertniczymi. Klienci firmy mogą również skorzystać z doradztwa w zakresie posadowienia dróg. Aqua Soil oprócz nadzoru geologicznego zajmuje się także monitoringiem wód podziemnych, uzyskiwaniem koncesji na wydobycie kruszywa czy wdrażaniem i obsługą systemów zakładowej kontroli produkcji.